Parcela č.4 / 832m²

Tato parcela se nachází u východního okraje území a přiléhá k ulici K.H. Borovského u lipové aleje. Pozemek je rovinatý, zatravněný, v mírném sklonu k jihu cca 0,05 promile. Vjezd na parcelu bude řešen ze stávající místní komunikace, z které bude i parcela kolmo napojena na veškeré inženýrské sítě, které vedou podélně mezi parcelou a silnicí K.H. Borovského. Proto je stanovena zde i stavební „čára“ pro linii oplocení. Před, resp. za touto linií oplocení je možné vybudovat jak vjezd, tak i parkovací domovní soukromé stání napojené na K.H. Borovského.

Parcela bude rozdělena na 2 p.č. kdy vždy menší parcela cca 240m2 přiléhající k ulici K.H.Borovskeho je resp. bude zatížena inž.sítěmi –voda a plyn a elektro. Parcela se nachází před stavební čárou a budoucím oplocení ve stínu stávajících Líp – může být zastavěna příjezdem na parcelu, předzahrádkou či soukromým stáním pro auta či i stáním pro návštěvy ale s rozebíratelným povrchem – např.zámkovou dlažbou atd.

Back to top