Dokumenty

 

Listy vlastnictví:      Soubor 1      Soubor 2      Soubor 3


 

Územně plánovací informace v PDF :      Strana 1      Strana 2      Strana 3


Zábory v PDF:                                           


 Smlouva o budoucí kupní smlouvě:        


 

 Územní rozhodnutí:         Toto rozhodnutí nabylo právní moci 6.6.2018                         Strana 1 až 11


 

Back to top